about

 bio

scroll down for english

 

ΑΛΕΞΗΣ ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ

"Αυτό το σχέδιο είναι λάθος."

 

επιμέλεια: Αλέξιος Παπαζαχαρίας

διάρκεια έκθεσης: 23 Οκτωβρίου - 10 Δεκεμβρίου 2017

εγκαίνια: 23 Οκτωβρίου 2017, ώρα 21:00

 

Η CASK παρουσιάζει την έκθεση ΑΛΕΞΗΣ ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ, "Αυτό το σχέδιο είναι λάθος."

Είναι η δεύτερη έκθεση αφιερωμένη στη δουλειά του που πραγματοποιείται στη Λάρισα και η πρώτη στην πόλη μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη. Στην έκθεση παρουσιάζονται επιλεγμένα, χαρακτηριστικά έργα της δεκαετίας του '70, περίοδο κατά την οποία ο καλλιτέχνης διέμενε κυρίως στο Βερολίνο. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδος για τον καλλιτέχνη, αφού σε αυτή συνυπάρχουν η ζωγραφική με τις κατασκευές, τα έργα σε χαρτί και τα βιβλία, ατελείωτα σημειώματα και σκέψεις, ποιήματα και εικόνες. Τη δεκαετία του '70 καθιερώνεται η βαλίτσα που θα αποτελέσει σήμα κατατεθέν για το έργο του και θα τον καταστήσει αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό. Τα έργα που φιλοξενούνται στην έκθεση, ζωγραφική, κατασκευές και σχέδια υπογραμμίζουν τη συνέπεια της γραφής του, την ποικιλομορφία του έργου του, τη στάση του απέναντι στο ερώτημα που ονομάζεται τέχνη και το παιχνίδι που ονομάζεται ζωή.

Ανάμεσα στα έργα βρίσκεται και μία σειρά τριανταενός σχεδίων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό και ένα από αυτά δανείζει τον τίτλο του στην έκθεση.

 

[...]Το πενθήμερο 28 Μαΐου με 1η Ιουνίου 1976 ο Αλέξης Ακριθάκης φτιάχνει στο Βερολίνο μια σειρά σχεδίων με τετραγωνάκια τα οποία ο ίδιος περιγράφει ως “τίποτα το καινούργιο” ενώ όποια βαρυσήμαντη δήλωση για την τέχνη αντικαθίσταται με το “Έτσι παίζω.” Από την αρχή της καριέρας του μέχρι το τέλος της ζωής του ο Αλέξης Ακριθάκης μονίμως ανήσυχος δεν έπαψε να είναι αρνητικός απέναντι σε όποια μεθοδολογία και μεθόδευση απομάκρυνε την τέχνη από εκεί που ίδιος θεωρούσε πως πραγματικά ανήκει: στον καλλιτέχνη και το κοινό του. Η δημιουργία για τον Αλέξη Ακριθάκη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του, και η τέχνη του της ζωής. Το έργο του όπως και ο ίδιος αντιστέκεται την κατηγοριοποίηση και οποιαδήποτε συμβατική ταξινόμηση, μοιράζεται ανάμεσα στη γραφή και τη ζωγραφική αποδεικνύοντας πως τα δύο δεν έχουν μόνο ομοιότητες και διαφορές αλλά μπορούν να είναι πλευρές του ίδιου νομίσματος. Γραφή, ζωγραφική, κατασκευές με ξύλα, σίδερα και ό,τι άλλο χρειαστεί αποτελούν τα εργαλεία μέσα από τα οποία ο καλλιτέχνης τη δεκαετία του ’70 θα δημιουργήσει ίσως το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι του έργου του.[...]

 

(Αλέξιος Παπαζαχαρίας, απόσπασμα κειμένου από την έκδοση ΑΛΕΞΗΣ ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ, "Αυτό το σχέδιο είναι λάθος.")

 

Ο επιμελητής αφιερώνει την έκθεση αυτή στη Φώφη Ακριθάκη.

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη της την Χλόη Geitmann-Ακριθάκη

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα, για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση της έκθεσης, τους:

 

Νίκο Ράπτη, Μαρία Δαλαμάγκα, Χρήστο Μπεχλιβάνο, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Σόνια Χαραλαμπίδου-Διβάνη, Αριάδνη Geitmann, Λήδα Χαρίση, Σπύρο Παπαζαχαρία, Ειρήνη Παπαϊωάννου, Πάνο Εσκίογλου, Στέλα Λαμπρούλη και Αγγέλα Σιτρά

 

Καθώς και για τη στήριξη τους:

 

Hotel Metropol Larissa

Σχολή Μπαλέτου Μαρίας Δαλαμάγκα

Βιολογικοί Οίνοι Εσκίογλου

 

Δημιουργία εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με:

Σχολή Σχεδίου - Σχέδιο Σαμαρά

 

Χορηγός επικοινωνίας:

larissanet & larissanet.gr

 

Όλες οι εικόνες είναι ευγενική παραχώρηση της Χλόης Geitmann-Ακριθάκη.

Όλα τα έργα βρίσκονται σε ιδιωτική συλλογή.

 

ENG

 

ALEXIS AKRITHAKIS

“This drawing is wrong.”

 

curated by Alexios Papazacharias

duration: October 23rd - December 10th 2017

opening: October 23rd 2017, 21:00h

 

CASK presents the exhibition ALEXIS AKRITHAKIS, “This drawing is wrong.”

It is the second exhibition in Larisa, dedicated to his work, and the first one to be held in the city after his death. The exhibition features selected, typical works of the 1970s, period during which the artist lived mainly in Berlin. It is considered to be a particularly creative period for the artist in which painting and craftwork, paper works and books, memos and thought on diaries, poems and images coexist. During the 1970s the suitcase is established as trademark of his work, giving him broad recognition to the general public. The artworks hosted in this exhibition (painting, constructions and drawings) underline the coherence of his artistic signature, the diversity throughout his work, as well as his attitude before the Question called Art and the game called life.

Among the presented artworks there is a series of thirty one drawings shown for the very first time to the public, while one of these drawings is giving its title to the exhibition.

 

[…]During the five days between May 28th and June 1st 1976, Alexis Akrithakis creates in Berlin a series of drawings depicting arrangements of little squares. The artist describes this drawings as “nothing new” and any kind of momentous declarations on the subject of art, are replaced by “In this way I am playing.” From the beginning of his career until the end of his life, Alexis Akrithakis , always restless, hadn’t stopped being opposed to any methodology or manipulation was attempting to alienate art from whom it really belongs to: the artist and his audience. Artistic creation for Alexis Akrithakis is integral part of his life and his art of life itself. His work, which just like the artist himself resists categorization and conventional classification, is sharing between writing and painting, proving that there are not only similarities and differences between the two but these are two faces of the same coin. Writing, painting, constructions with wood, iron and any kind of material needed are the tools and the means by which the artist creates during the ’70s the most recognisable part of his oeuvre.[…]

 

(Alexios Papazacharias, excerpt text from the publication ALEXIS AKRITHAKIS, “This drawing is wrong.”)

 

The curator wishes to dedicate this exhibition to Fofi Akrithaki

 

We wish to specially thank for her trust and collaboration Chloe Geitmann-Akrithaki

 

Special thanks for their precious contribution on making this exhibition possible to:

 

Nikos Raptis, Maria Dalamaga, Christos Bechlivanos, Irene Charalambides, Sonia Charalambides-Divani, Ariadne Geitmann, Leda Charissi, Spyros Papazacharias, Eirene Papaioannou, Panos Eskioglou, Stela Lamprouli and Agela Sytra

 

As well as for their support:

 

Hotel Metropol Larissa

Maria Dalamaga Ballet School

Organic Wines Eskioglou

 

Elaboration of educational program in collaboration with:

Drawing School - Sxedio Samara

 

Media sponsor:

larissanet & larissanet.gr

 

All images courtesy of Chloe Geitmann-Akrithaki.

All artworks belong to private collection.

Ο Αλέξης Ακριθάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Την περίοδο 1958-1960 έζησε στο Παρίσι. Εξέθεσε για πρώτη φορά έργα του το 1963. Στην Αθήνα ζούσε και συνεργα- ζόταν με κορυφαίες προσωπικότητες της διανόησης όπως τον Γιώργο Μακρή, τον Κώστα Ταχτσή και τον Νάνο Βα- λαωρίτη. Το 1968 μετακομίζει στο Βερολίνο. Τη δεκαετία του ’70 συνεργάζεται με τον γκαλερίστα Αλέξανδρο Ιόλα και το έργο του εκτίθεται διεθνώς. Το 1984 γυρίζει στην Ελλάδα και εκθέτει στις πιο πρωτοποριακές γκαλερί της Αθήνας. Το μεγαλύτερο μέρος του έργου του αποτελεί- ται κυρίως από ζωγραφική, κατασκευές και σχέδια καθώς και βιβλία, σχέδια επίπλων και κολάζ. Πέθανε στην Αθήνα το 1994. Το έργο του παρουσιάστηκε σε αναδρομικές εκ- θέσεις το 1997 (Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονη Τέχνης, Θεσσαλονίκη και Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα) και το 2003 (Neue National Galerie, Βερολίνο).

 

Alexis Akrithakis was born in Athens in 1939. During 1958- 1960 he lived in Paris. He exhibited his work for the  rst time in 1963.In Athens he lived and worked among and with intellectuals like Giorgos Makris, Kostas Tachtsis and Nanons Valaoritis. In 1968 he moves to Berlin. During the ’70s collaborates with the gallerist Alexander Iolas and his work is exhibited internationally. In 1984 he returns in Greece and exhibits in the most avant-guard galleries of Athens. His body of work mainly consists of paintings, constructions and drawings as well as artist books, furniture designs and collage. He died in Athens in 1994. His work has been presented in retrospective exhibitions in 1997 (Macedonian Museum of Contemporary Art, Thessaloniki and National Gallery, Athens) and in 2003 (Neue National Galerie, Berlin).

CASK since 2017 is a member

of the Hellenic Art Galleries

Association

©CASK gallery 2021

3 Ossis st, 41221 Larisa, Greece

Tel. +30 241 0255188

 caskgallery@gmail.com